» Emlak [58]
» Hizmet [109]
İlan Hakkında

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akdağmadeni Devlet Hastanesi

İHALE İLANI

Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Binada bulunan Kantin/Çay Ocağı Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecektir.

1-İdarenin

a)Adresi           : Gültepe Mah. 171 sok. no:44                          Akdağmadeni/YOZGAT

b)Telefon ve Faks Numarası : 0354 314 13 07 – 0354 314 14 13

c)Elektronik posta Adresi(varsa)           :

2-İhale Konusu Kira İşinin

a)Niteliği, türü, miktarı : Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Bina İçerisindeki Yarı Kapalı alan 30 m2 Kapalı Alan 6 m2 (Toplam 36 m2) içerisinde bulunan Kantin/Çay Ocağı

b)Şartname ve Ekleri nereden ve

hangi şartlarda alınacağı : Şartname ve ekleri Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ek Bina – 1 Satın alma Birimi adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve alınabilir.

3-İhalenin

a)Yapılacağı Yer : Akdağmadeni  Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

b)Tarihi ve Saati : 05.01.2021–   Salı  Saat 10.00

4 – 3  yıllık kira bedeli K.D.V. Hariç tahmini Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Bina için 67495,68 TL  olup İhale uhdesine kalan firma, kiraladığı yere ilişkin mevcut elektrik ve su aboneliklerini üzerine alacaktır. Elektrik ve su giderleri mevcut süzme sayaç üzerindeki aylık tüketim miktarları rayiç bedel üzerinden her ay sonunda hastanemiz veznesine diğer gelirler bölümüne yatırılarak dekontlar ilgili dosyaya eklenmek üzere satın alma birimine teslim edilecektir.

Tahmini bedel üzerinden en az %10 oranında geçici teminat alınacak olup İhale bedeli üzerinden %6 oranında kati teminat alınacaktır.

5-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1-Kantin ihalesi için meslek odasından ilk ilan veya ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Oda Kayıt Belgesi.

2-Teklif vermeye Yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

 a) Gerçek Kişi İse;  Noter Tasdikli imza Beyannamesi

 B) Tüzel Kişi İse; Tüzel kişiliğe tam yetkili olduklarını gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname aslı ya da noter tasdikli sureti

3-Tebligat için Adres Beyanı (İkametgah Belgesi)

4-Gerçek Kişiler için Nufüs Cüzdanı Örnegi

5-Akdağmadeni Devlet Hastanesine Döner Sermaye saymanlığı Veznesine veya Yozgat Halk Bankası şubesine TR17 0001 2009 7850 0079 0000 48 iban nolu hesaba geçici teminatın yatırıldığına dair mahbuz

6 -2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak İhale için ilk teklif bedeli muhammen bedelin altında olmamak üzere yazılı ve kapalı zarf içerisinde verilecek olup, daha sonraki teklifler ise ilk tekliflerden yüksek olmak şartıyla sözlü olarak yapılacaktır. Bu süreç sonunda en yüksek teklifi veren istekliye kiralama işi ihale edilecektir.

7–Değerlendirmelerde taşınmaza verilen en yüksek teklif aynı zamanda en avantajlı teklif olarak belirlenecek ve ihale edilecektir.

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Bu ilanda ve ihale dokümanlarında Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Binada bulunan taşınmaz ifade edilmektedir.

Uzm. Dr. Mahmut UZUN

Başhekim

 


Akdağ Haber Gazetesi I Güncel Haber
© Copyright 2019 Akdağ Haber Gazetesi 2019. Tüm hakları saklıdır.

Yozgat Web tarafından sunulmuştur.

GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
Siyaset Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi

yozgat web